Oppdaterte prisløyper 1. halvår 2017

Oppdaterte prisløyper 1. halvår 2017

Storfe – endring i engrospriser vår/sommer/høst 2017

Som kjent er det telledato 1.oktober 2017. Dette gir utfordringer med hensyn til slaktekapasitet i en travel høstsesong og med markedsbetjeningen for våre kunder. Det legges derfor opp til en prisløype på engrospriser som gir en topp-pris i løpet av juni.
Prisen vil da ligge ca kr. 1,50 over dagens nivå. Denne prisen vil holdes seg ut august. Deretter blir det en prisnedtrapping i løpet av september slik at produsentpris vil bli ca kr 5,00 pr kg lavere fra 1.oktober.
Detaljene i hvordan dette vil påvirke avregningsprisene vil komme i løpet av mai, etter at prisløypen for engrospriser for 2.halvår er blitt fastsatt.

 

Småfe

Som følge av at det har vært slaktet mindre lam i januar og februar enn det som var forventet i forbindelse med omlegging av lammeslakttilskuddet fra 2017, ligger det med dagens prisløype an til overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår 2017. Derfor reduseres engrosprisen på lam med kr 2,00 per kg fra og med mandag 17. april. Det er svært liten slakting nå, men avregningspris reduseres tilsvarende.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og sau for 1. halvår 2017.

Les mer her!