Livdyr – ny kontaktperson

Livdyr – ny kontaktperson

Stig Storsve har overtatt rollen som livdyrformidler i Røros Slakteri AS.

 

Vi har jevn etterspørsel etter livkalver.

Ta kontakt med Stig Storsve på telefon476 00 449  eller send en epost til innmelding@rorosslakt.no

 

Priser på livdyrkalver og voksne storfe, ble oppdatert 01.06.2017

Her finner du prislister og kriterier.