Nye priser og avtaler storfe fra 1.4.2017

Nye priser og avtaler storfe fra 1.4.2017

Fra 1.4.2017 vil vi innføre nye priser og betingelser på storfeslakt. For å lese mer om avtaler og betingelser les mer her.

Her finner du en oversikt over storfebetingelsene.

Følgende avtaler vil fortsette: nybrukertillegg og kalvekontrakt (kalveavtale).

Følgende avtaler er nye eller endret: økoavtale, ku/kalv-avtale og kjøttfeavtale.