Les mer om våre leveringsavtaler

Les mer om våre leveringsavtaler

Fra 1.4.2017 innførte vi nye priser og betingelser på storfeslakt. For å lese mer om våre avtaler og betingelser les mer her.

Her finner du en oversikt over storfebetingelsene.

Følgende avtaler vil fortsette: nybrukertillegg og kalvekontrakt (kalveavtale).

Følgende avtaler er nye eller endret: økoavtale, ku/kalv-avtale og kjøttfeavtale.