Prisløype 1.halvår 2020

Prisløype 1.halvår 2020

Prisløyper 1. halvår 2020
(Oppdatert 11.12.19) Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe og lam halvår 2020.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:
Prisløype storfe:

Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 2. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 13. april (uke 16): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. april (uke 17): Engrospris opp 0,80 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være kr 0,70 per kg høyere enn for 2. halvår 2019.

Prisløype lam:
Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. januar (uke 4): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 10. februar (uke 7): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 25. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2019.

Prisløype sau:
Det er ingen planlagte prisendringer for sau.