Prisløype 1. halvår 2021

Prisløype 1. halvår 2021

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 0,90 kr/kg

Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris ned 1,30 kr/kg

Mandag 5. april (uke 14): Engrospris opp 0,80 kr/kg

Mandag 19. april (uke 16): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Mandag 3. mai (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 1,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Prisløype lam:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Mandag 1. februar (uke 5): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Mandag 31. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Prisløype sau:

Prisen for sau økes for alle klasser unntatt O, se tabell. Prisforskjellen mellom klassene reflekterer verdien de ulike kvalitetene har inn i videreforedling.

SAUE+EE-U+UU-R+RR-O+OO-P+PP-
NY engrospris sau 1.1.202131,0031,0031,0031,0031,0030,4030,4030,4030,4030,4025,0025,0025,0025,0025,00
Differanse fra gjeldene priser2,002,002,002,002,004,404,404,404,404,40-1,000,500,500,500,50