Oppdatert prisløype 2.halvår 2017

Oppdatert prisløype 2.halvår 2017

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe og  lam for 2. halvår 2017. Endringer fra 11.09.17  i uthevet skrift.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

 

Prisløype storfe:

Mandag 3. juli (uke 27):                     Engrospris opp 1,00 kr/kg

Mandag 4. september (uke 36):        Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 2. oktober (uke 40):             Engrospris ned 2,00 kr/kg

Mandag 4. desember (uke 49):         Engrospris opp 1,00 kr/kg

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2017 og kr 0,80 per kg høyere enn for 2. halvår 2016.

 

Prisløype lam:

Mandag 7. august (uke 32):              Engrospris opp 4,00 kr/kg

Mandag 28. august (uke 35):            Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 4. september (uke 36):        Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 11. september (uke 37):      Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 18. september (uke 38):      Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 25. september (uke 39):      Engrospris ned 1,80 kr/kg

Mandag 2. oktober (uke 40):             Engrospris ned 1,30 kr/kg

Mandag 9. oktober (uke 41):             Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 13. november (uke 46):       Engrospris ned 1,00 kr/kg

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2017 og kr 3,00 per kg lavere enn for 2. halvår 2016.