Prisløype 2. halvår 2020

Prisløype 2. halvår 2020

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 3. august (uke 32): Engrospris opp 1,50 kr/kg

Mandag 31. august (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 28. september (uke 40): Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 16. november (uke 47): Engrospris opp 1,50 kr/kg

Mandag 29. juni (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 62,80 kr/kg. Det er 1,60 kr/kg høyere enn 1. halvår 2020.

Prisløype lam:

Mandag 3. august (uke 32): Engrospris opp 4,70 kr/kg

Mandag 24. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 31. august (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 7. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 14. september (uke 38): Engrospris ned 0,80 kr/kg

Mandag 21. september (uke 39): Engrospris ned 1,60 kr/kg

Mandag 28. september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg

Mandag 5. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.

Prisløype sau:

Det er ingen planlagte prisendringer for sau.