Prisløyper 1.halvår 2019

Prisløyper 1.halvår 2019

Prisløyper 1. halvår 2019

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam for 1. halvår 2019.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 4. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 29. april (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være kr 0,20 per kg høyere enn for 2. halvår 2018.

Prisløype lam:

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 14. januar (uke 3): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 4. februar (uke 6): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 25. februar (uke 9): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2018.

Prisløype sau:

Ingen prisendringer.