Prisløyper 2.halvår 2019

Prisløyper 2.halvår 2019

Prisløyper 2. halvår 2019
(30.05.19) Vedtatt 23. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og sau for 2. halvår 2019.
Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:


Prisløype storfe:
Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 18. november (uke 47): Engrospris opp 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 60,50 kr/kg. Det er samme nivå som 1. halvår 2019.


Prisløype lam:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 2,20 kr/kg
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 16. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 23. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 30 september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 7. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på 66,10 kr/kg. Det er 1,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2019 og 2. halvår 2018.
Prisløype sau:
Under forutsetning av at Omsetningsrådet vedtar differensiering av satsene for omsetningsavgift mellom lam og sa, legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2019.