Røros Slakteri AS og Røroskjøtt AS samlokaliseres

Røros Slakteri AS og Røroskjøtt AS samlokaliseres

Styret i Røros Slakteri AS har i styremøte 20.09.17 besluttet at Røros Slakteri AS og Røroskjøtt AS skal samlokaliseres i et nytt bygg med lokalisering i Havsjøveien industriområde i Røros kommune.

Økt plassbehov, effektiviseringsgevinster ved samlokalisering, samt synergieffekter ved nærhet til viktige samarbeidspartnere gjorde at valget etter nøye vurderinger falt på Havsjøveien industriområde.

Styret i Røros Slakteri AS har som en konsekvens av dette vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling 15.11.17 som et ledd i den videre fullførelsen av prosessen.
Styret har som målsetting at Røroskjøtt AS og Røros Slakteri AS er samlokalisert i nytt bygg i Havsjøveien industriområde innen 1. mars 2019.