Obligatorisk egenerklæring i søknad om produksjonstilskudd

Obligatorisk egenerklæring i søknad om produksjonstilskudd

Landbruksdirektoratet informerer om at en ny obligatorisk egenerklæring i søknad om produksjonstilskudd. I del 2 av søknaden for 2019, må husdyrprodusenter bekrefte at driftssenteret til foretaket er rett registrert hos landbruksforvaltningen.

Les hele brevet fra Landbruksdirektoratet her.

Her er link til sonekart.