Nødslakt vakttelefon er: 957 90 154

Nødslakt

Nødslakt vakttelefon er: 957 90 154

 

Dersom du ikke får svar umiddelbart, legg igjen en beskjed eller prøv igjen litt senere. Tjenesten er døgnbetjent. Vakthavende slakter kommer så snart han har mulighet.

 

Mattilsynet stiller et absolutt krav om veterinærattest for alle dyr som skal inn i matkjeden. Les mer om informasjon om inntransport av ikke transportdyktige dyr her.

Priser nødslakt

Nødslaktgebyr storfe er kr 2200,- pr utrykning til våre leverandører.

For de som vanligvis ikke leverer til Røros Slakteri AS er nødslaktgebyret kr. 4.000.
I tillegg trekkes det 20% av avregningsprisen.

Det trekkes for eventuelle kassasjoner i skrotten. Oppgjør og avregning kommer så snart slaktet er godkjent av veterinær.

Det utbetales ikke klassetillegg, økotillegg eller økoklassetillegg på nødslakt. Alle priser er ekskl.mva.

Kadaverhenting

 

Kadaverhenting avtales direkte med Biosirk Norge AS.

 

Tlf: 941 35 475

 

Priser gjelder fra 7.8.2023

Informasjon fra Mattilsynet (august 2016)

 

Overtredelsesgebyr kan ilegges av Matttilsynet som straff for brudd på Dyrevelferdsloven. Noen eksempler på slike brudd er inntransport til slakteri av ikke transportdyktige dyr som:

 

  • Dyr som ikke tar støtte på alle fire bein.
  • Prolaps, endetarmprolaps og børprolaps.
  • Dyr med store sår, også alvorlige halesår.
  • Alvorlige tilfeller av brokk.
  • Dyr over 90 % inn i drektigheten eller som har født for mindre enn 7 dager siden.

Mattilsynet observerer flere tilfeller av hunndyr som kommer inn til slakteriene i siste 10% av drektigheten. Vi (MT) vil med dette informere om at vi ønsker å få slutt på slik transport ved at vi framtidige tilfeller vurderer utstedelse av overtredelsesgebyr til produsenten som har levert dyret.

 

Det å sende dyr til slakt uten å forvisse seg om at de ikke er høydrektige, medfører en vesentlig risiko for at dyra utsettes for lidelser.

 

Dyr som er høydrektige vil ha betydelig økt kroppsvekt og ha forandringer i bekkenet (avslapninger i ligamenter og beinsammenføyninger), som gjør at de er mer utsatt for skader, ubehag og smerter under transport. Å sende høydrektige dyr til slakteriet medfører dessuten en vesentlig risiko for at dyra kommer i fødsel under transporten eller på slakteriet, uten at det finnes egnede oppstallingsmuligheter eller tilgjengelig personell som kan håndtere dette på en forsvarlig måte.