Småfe

Småfe

Priser småfe f.o.m. 01.08.2018

Alle priser er ekskl.mva.

 

Alle dyr som slaktes ved Røros Slakteri må være innmeldt på forhånd. Alle småfebesetninger sjekkes mot Animalias dyrehelseportal senest 48 timer før slakting.

Ved samlasting er det viktig at hver enkelt besetning meldes inn.

Les mer om innmelding her »

Sau og lam

Nybrukertillegg på kr.2,00 pr kg gis i to første år.

Dette gjelder ved generasjonsskifte, oppstart av nye bruk og for nye leverandører.

Gjelder ikke retur-, leieslakt, ikke godkjent KSL og skitne slaktedyr (hygienetrekk anm.kode 305)

Sau/lam-avtale

For slakting i perioden uke 35-50 gis det et avtaletillegg på kr. 1,50 pr kg.

For å oppnå dette må slaktet meldes inn før 1.september.

Gjelder ikke for retur-, leieslakt, ikke godkjent KSL og skitne slaktedyr (hygienetrekk anm.kode 305)

Puljetillegg sau og lam

Antall

20-39
40-59
60-99
100-149
150 eller flere

Pris pr stk

Kr. 25,00 pr stk
Kr. 35,00 pr stk
Kr. 45,00 pr stk
Kr. 65,00 pr stk
Kr. 85,00 pr stk

Samlast ved saueslakting

Alle fellesleveringer må meldes inn med antall for hver enkelt produsent. Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha innmeldt alle besetninger senest 48 timer før slakting.

Puljetillegget beregnes pr stopp. Det utbetales ikke puljetillegg ved leieslakting. Stoppavgiften faller bort ved samlasting.

Sesongtillegg

Sesongtillegget utbetales ikke ved hygienetrekk(anm.kode 305), retur,- leieslakt eller ikke godkjent KSL.

Sesongtillegget utbetales ikke i uke 35 og 36 ved inngått tidliglamavtale.

Gjelder uke nummer

Uke 35,  36, 37 og 38
Uke 39

Dyreslag

Lam
Lam

Tillegg

Kr. 2,00 pr kg
Kr. 1,50 pr kg

Stjernelam

Stjernelamtillegget utbetales ikke ved hygienetrekk, retur-, leieslakt eller ikke godkjent KSL.

Kriterier/klasse

O+ eller bedre

Vekt

15,1 kg eller mer

Fettgruppe

Fett kl 1+ t.o.m. 3

Tillegg pr kg

Kr. 3,00

Økotillegg lam

Økotillegg lam utbetales ikke ved hygienetrekk, retur-, leieslakt eller ikke-godkjent KSL.

Økotillegg lam utbetales ikke ved inngått avtale om levering av tidliglam.

Kriterier/klasse

Øko O+ eller bedre

Vekt

15,1 kg eller mer

Fettgruppe

Fett kl 1+ t.o.m. 3

Tillegg pr kg

Kr. 3,00

Elektronisk merking

Det utbetales et tillegg på kr. 12,00 pr dyr som er merket med elektronisk øremerke.

Trekk småfe (sau og lam)

Trekk

Hygienetrekk (anm.kode 305)
Skinn til beredning
KSL-trekk (anm.kode 401)

Stoppavgift
Feilmerking
Klipping

Beløp

Kr. 120,00 pr dyr
Kr. 120,00 pr dyr
20% av avregningsprisen
Kr. 150,00 pr stopp
Kr. 100,00 pr stk
Kr. 29,00 pr dyr

Kommentar

Gjelder dyr som slaktes med ull på, ikke er mulig å klippe rene eller hjemmeklipte dyr som er tilsølt før henting.

For produsenter som ikke er KSL medlem / ikke oppfyller krav. Ingen klasse eller avtaletillegg ved ikke-godkjent KSL.
Faller bort ved egentransport og samlasting.

Geit og kje

Nybrukertillegg

Det utbetales kr. 2,00 pr kg helslakt første to år.

Dette gjelder ved generasjonsskifte, oppstart av nye bruk og for nye leverandører.

Gjelder ikke skitne slaktedyr, ikke godkjent KSL, retur- og leieslakt.

Puljetillegg geit og kje

Alle fellesleveringer må meldes inn med antall for hver enkelt produsent. Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha innmeldt alle besetninger senest 48 timer før slakting.

Puljetillegget beregnes pr stopp. Det utbetales ikke puljetillegg ved leieslakting. Stoppavgiften faller bort ved samlasting.

Antall

20-39
40-59
60-99
100-149
150 eller flere

Pris pr stk

Kr. 10,00 pr stk
Kr. 20,00 pr stk
Kr. 30,00 pr stk
Kr. 40,00 pr stk
Kr. 50,00 pr stk

Samlasting

Puljetillegget beregnes pr stopp og gir derfor bedre uttelling. Ved innmelding må alle som samlaster meldes inn. Stoppavgiften faller bort ved samlasting.

Mattilsynet har rutiner som krever kontroll av besetninger i forkant av slakting. Vi må derfor ha innmeldt alle besetninger senest 24 timer før slakting

Trekk geit/kje

Hygienetrekk

Skinn til beredning
KSL-trekk
Stoppavgift
Feilmerking

Beløp

Kr. 120,00 pr dyr

Kr. 45,00 pr dyr
20 % av avregningspris
Kr. 150,00 pr stopp
Kr. 100,00 pr stk

Kommentar

Gjelder dyr som slaktes med ull på, ikke er mulig å klippe rene eller hjemmeklipte dyr som er tilsølt før henting.
Skinnene blir sendt direkte til dere.
For produsenter som ikke er KSL medlem / ikke oppfyller krav.
Faller bort ved egentransport og samlasting.

Innmeldingsskjema småfe