Retur og leieslakt

Retur, deling, leieslakt og skinnretur

Alle priser gjelder fra 07.08.2023 – og er ekskl.mva.

Retur av slakt og deling er en tjeneste vi tilbyr våre leverandører. Dette meldes inn samtidig som innmelding – husk å fylle ut returskjema og send dette inn.

Alle dyr som skal tas i retur eller leieslaktes, skal være merket med returslaktmerke og returskjema skal være fylt ut. Det samme gjelder for leieslakting.

Alle priser på denne siden er ekskl.mva.

Returslakting

Returslakting er slakt som våre egne leverandører tar tilbake til eget forbruk. Det settes en begrensning på 8 stk småfe og 1 stk storfe/2 kalv pr år. Ønsker man å ta tilbake mer enn dette vil det regnes som leieslakting.

Det utbetales i tillegg grunntilskudd og distriktstilskudd på antall kg i retur. Det utbetales ikke avtaletillegg for returslakt.

Returslakt

Returslakting storfe og kalv  kr. 12,00 pr.kg

Returslakting lam kr. 330,00 pr stk

Returslakting sau  kr. 330,00 pr stk

Returslakting geit  kr. 330,00 pr stk

Returslakting kje  kr. 330,00 pr stk

Det utbetales ikke avtaletillegg på returslakt.

Deling av returslakt/leieslakt

Deling av storfe
Deling av småfe
Retur- kverning til kjøttdeig
Retur – farse grov/fin
Vakumering, netting av steker

Kr. 14,00 pr kg
Kr. 400,00 pr stk
Kr.  16,00pr kg
Kr.  30,00 pr kg
Kr.  18,00 pr kg

Deling, kverning, leieproduksjon og vakumering faktureres eller betales ved henting.
Skal du har kvernet kjøtt eller farse kan ikke slaktet henge lenger enn 6 dager her hos oss. Dette er i henhold til Mattilsynets regler.

Leieslakting

Leieslakting er når retur overstiger kvoten og når større antall dyr går videre i foredling/salg. Dersom leieslaktet skal transporteres videre må dette varsles ved innmelding. Det utbetales ikke puljetillegg på leieslakt. Øvrig leieslakt hentes etter avtale på slakteriet.

Leieslakting storfe/kalv  kr. 14,00 pr. kg.

Leieslakting sau  kr.29,00 pr. kg.

Leieslakting lam  kr. 25,00 pr. kg.

Leieslakting geit  kr. 29,00 pr. kg.

Leieslakting kje over 9,1 kg: kr. 45,00 pr. kg.

Leieslakting kje 7,1 – 9,0 kg: kr. 60,00 pr. kg.

Leieslakting kje 0 – 7 kg: kr. 70,00 pr. kg.

Leieslakting faktureres på egen faktura.

Returskinn

Returskjema for hud og skinn fylles ut med individ-, returnummer og returadresse. Eventuelle spesielle ønsker skal også fylles ut på dette skjemaet. Alle dyr skal være merkes med returskinnmerke.

 

Returskinn til beredning trekkes kr. 1100,00 for storfe, kr. 200,00 for sau/lam og kr. 200,00 for geit/kje. Skinnene behandles da her hos oss og sendes til garveri. De ferdig garvede skinnene sendes direkte til dere sammen med faktura fra garveriet.

 

Vi sender returskinn til beredning til  Granberg Garveri eller Roar Pels. Dersom ikke annet er anmerket på returskjemaet går returskinnene til Granberg garveri for beredning. Du må huske å skrive/krysse av for hvilket Garveri du vil at skinnene skal sendes til.

Utleie hestehenger

Dersom vår hestehenger er ledig kan du få leid denne her hos oss. Vi har også en henger på Tynset. Hengeren må rengjøres innvendig og utvendig før den leveres tilbake. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Innmeldingsskjema