Vi er en liten aktør med et stort hjerte

En tradisjonsrik bedrift

Røros Slakteri AS er en tradisjonsrik bedrift som setter dyrevelferd og gårdbruker i fokus. Vi tar i mot  både storfe og småfe fra gårdene i vårt område. Som et slakteri for fjellregionen, legger vi stor vekt på lokal tilknytning, kvalitet og fleksibilitet.

 

Vi finner gode løsninger både for leverandørene av kjøtt og for våre kunder. Fordi vi ligger i ditt nærområde, blir inntransporten kort, kostnadene lavere og belastningen for dyra mindre. Lokal slakting skaper lokale arbeidsplasser.

Våre bønder

Vi kjenner bonden, kua og oksen og vet hvor lammene beiter.

Kjærligheten til Rørostraktene og til faget vårt gjør at det smaker litt ekstra.

Våre tjenester

Her finner du mer om innmeldingsvilkår, priser og betingelser for storfe.

Klikk her

Her finner du mer om innmeldingsvilkår, priser og betingelser for sau/lam og geit/kje.

Klikk her

Her finner du mer om livdyr, innmelding, omsetningsgaranti kalv, priser og betingelser. Informasjon til både selgere og kjøpere av livdyr.

Klikk her

Nødslakttelefon: 957 90 154 – Tjenesten er betjent hele døgnet. Les mer om nødslakt her.

Klikk her

Retur og deling av kjøtt til eget forbruk. Leieslakt og deling beregnet på videre bearbeiding og salg. Informasjon om retur av skinn og storfehuder.

Klikk her

Informasjon om innmelding av dyr til slakt og livdyr.

Klikk her

Her finner du slaktedata for dine leveranser.

Klikk for å gå til slakteweb

Kontakt oss

Kjell Ove Oftedal
Daglig leder

Kjell Ove Oftedal
kjell.oftedal@rorosslakt.no
72 40 65 80 / 992 42 286

Stig Storsve
Logistikkansvarlig

Stig Storsve
stig.storsve@rorosslakt.no
72 40 65 80 / 476 00 449

Kjell Magnus Krog
Økonomiansvarlig

Kjell Magnus Krog
kjell.krog@rorosslakt.no
72 40 65 80 / 913 67 199

Anne Nørbech
Avregningsansvarlig

Anne Nørbech
anne.norbech@rorosslakt.no
72 40 65 80 / 922 73 071

Martin Goude
Klassifiseringsansvarlig/Slakteformann

Martin Goude
martin.goude@rorosslakt.no
72 40 65 80/47 23 91 09

Lars

Slakteformann

Lars Krogh
72 40 65 80

Ola Utgård
Produsentkontakt Tolga og sørover

Ola Utgaard
post@rorosslakt.no
72 40 65 80 / 909 20 290

Dyrebilsjåfør

John Ole Hov

Tor Martinsen

Tor Martinsen

Røros Slakteri

Tollef Bredals vei 4, 7374 Røros
post@rorosslakt.no
Telefon: (+47) 72 40 65 80
Nødslakt: (+47) 957 90 154

 

Røros Slakteri AS er en tradisjonsrik bedrift som setter produsenten i fokus. Fra produsentene i området tar vi imot storfe og småfe.
Som et slakteri for fjellregionen, legger vi stor vekt på lokal tilknytning, kvalitet og fleksibilitet.