Vi formidler kjøp og salg av livdyr

Livdyr

Vi formidler kjøp og salg av livdyr.

 

Livkalvgaranti

Oksekalver skal være innmeldt senest 14 dager etter fødsel. Dersom kalven oppfyller kvalitetskrav og øvrige krav er oppfylt, garanterer Røros Slakteri AS at vi omsetter kalven når den er rundt 120 dager.
All innmelding skjer skriftlig. Bruk epostadressen innmelding@rorosslakt.no

 

Dersom du ønsker kjøpe eller selge kalver eller voksne dyr, kontakt oss enten på e-post innmelding@rorosslakt.no eller kontakt livdyransvarlig på telefon 72 40 65 80.

Her finner du oversikt over livdyrpriser

Her finner du vekttabeller og generelle krav for å oppnå kvalitetstillegg.

Alle priser er ekskl.mva.

 

Betingelser ved levering av livkalv, gjeldende fra 1/8– 2016.
Dette må slakteriet vite ved innmelding av livkalv:

 

  • Individnummer
  • Kjønn
  • Kurase
  • Hornstatus

Se mer av vårt sortiment