Innmelding

Innmelding

Vi setter opp hentelister mandager og melder inn slaktet for videresalg tirsdager i uken før slaktedato. Ringe- og varsling om henting gjøres onsdag-fredag uken før slaktedato. Dersom du vet at det blir stort avvik mellom det du har meldt inn og det du klarer å levere, så må du varsle oss senest på mandag uken før slakteuken. Det samme gjelder for returslakt, returskinn og leieslakt.

 

Opprinnelses- og individnummer på innmeldte dyr må være slakteriet i hende senest 48 timer før slakting.
Sjåfør kan ikke ta med seg dyr som ikke er innmeldt. Ikke innmeldte dyr vil bli avvist av veterinærer ved ankomst Slakteriet.
Er du i tvil om dyret kan transporteres, kontakt veterinær. Om du melder inn dyr på 5-ukers avtale, melder du inn på ønsket slakteuke 3, og slakteriet disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter ønsket slakteuke 3. Første tellende uke er uken etter innmeldingsdato. Dersom hentested ikke er hjemme på gården, så anmerk dette i innmeldingen.

 

Storfe:
Noen unntak fra 48 timers regelen:
Hasteslakt. Dette avklares direkte med Slakteri.
Bytting av dyr. Dersom du må holde tilbake et dyr og ønsker å sende ett annet, ta kontakt direkte med slakteriet.

 

Småfe:
Dersom flere produsenter leverer sammen skal alle disse være meldt inn direkte til Slakteriet. Merk av for samlast på innmeldingsskjemaet. Ring gjerne dersom du lurer på noe.
Individlister må fylles ut for vær.
Slakting av småfe høstsesongen må meldes inn før. 1.september, for å oppnå avtaletillegget for småfe.
Samlasting må merkes av på innmelding.
For værer er det viktig at du setter i eiers(ditt) merke.
Tidliglamavtaler kan også inngås. Ta kontakt med slakteriet.

 

Retur av slakt og skinn:
Vi må vite hvor mange dyr som skal i retur. Vi må også vite hvor skinn og huder som skal i retur. Les mer om retur – retur og leieslakting

 

Innmelding livdyr
All innmelding skjer skriftlig. Bruk epostadressen innmelding@rorosslakt.no
Oksekalver skal være innmeldt senest 14 dager etter fødsel. Dersom kalven oppfyller kvalitetskrav og øvrige krav er oppfylt, garanterer Røros Slakteri AS at vi omsetter kalven når den er rundt 120 dager.

Priser og betingelser finnes under livdyrhandel

Nedenfor følger innmeldingsskjemaer for småfe og storfe.

Innmeldingsskjema småfe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Husk å fylle ut returskjema for slakt og skinn. Individnummer småfe fylles ut på egen liste før sjåføren kommer og henter. Dersom retur eller leieslakt skal videre til foredlingsbedrift, skriv adressen i feltet under:

   

   

  Innmeldingsskjema storfe

    

    

    

    

    

   Første uke i avtaleperiode starter mandag i uken etter innmelding

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   * Husk å fylle ut returskjema for slakt og skinn.

    

   Dersom retur eller leieslakt skal videre til foredlingsbedrift, skriv adressen i feltet under: