Siste nytt fra Røros Slakteri

Avregningspriser for alle dyreslag

Notering 08/2021. Gjeldene fra 3/05-2021Last ned Notering 07/2021. Gjeldene fra 19/04-21Last ned Notering 06/2021. Gjeldene fra 5/04-2021Last ned Notering...

Anmerkningskoder

Koder Navn100Byller104Byller Delkassasjon105Byller Helkassasjon110Vaksinasjonsbyller114Vaksinasjonsbyller Delkassasjo115Vaksinasjonsbyller Helkassasjo130Leddbetennelse134Leddbetennelse Delkassasjon135Leddbetennelse Helkassasjon140Hjertesekk- og/eller brysthinn144Hjertesekk- og/eller brysthinn145Hjertesekk- og/eller brysthinn150Lungebetennelse154Lungebetennelse Delkassasjon155Lungebetennelse Helkassasjon170Leverparasitter (spolormflekke174Leverparasitter...

Prisløype 1. halvår 2021

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: Prisløype storfe: Mandag 4. januar...

Prisløype 2. halvår 2020

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: Prisløype storfe: Mandag 3. august...

Nye produsentnummer

Spørsmål og svar om produsentnummer og dyreholds-ID Produsentnummer Her kan du finne ditt nye produsentnummer (etter...