Viktig ved levering av dyr til slakteriet

Viktig ved levering av dyr til slakteriet

Regelverket sier at dyr som skal leveres til slakting skal være reine, dette er dyreeier sitt ansvar.

Vi oppfordrer derfor alle leverandører til å levere så reine dyr som mulig, dette gjelder både storfe og småfe.

Skitne dyr er ikke god dyrevelferd, og kan føre til mistrivsel og dårlig vekst hos dyra.

Kjøtt fra skitne dyr kan gi dårligere råstoffkvalitet og i verste fall gå utover mattryggheten og føre til sykdom.

Skinnkvaliteten blir også ødelagt