Anmerkningskoder

Anmerkningskoder

Koder Navn
100Byller
104Byller Delkassasjon
105Byller Helkassasjon
110Vaksinasjonsbyller
114Vaksinasjonsbyller Delkassasjo
115Vaksinasjonsbyller Helkassasjo
130Leddbetennelse
134Leddbetennelse Delkassasjon
135Leddbetennelse Helkassasjon
140Hjertesekk- og/eller brysthinn
144Hjertesekk- og/eller brysthinn
145Hjertesekk- og/eller brysthinn
150Lungebetennelse
154Lungebetennelse Delkassasjon
155Lungebetennelse Helkassasjon
170Leverparasitter (spolormflekke
174Leverparasitter (spolormflekke
175Leverparasitter (spolormflekke
190Bogsår
194Bogsår Delkassasjon
195Bogsår Helkassasjon
200Kort hale/avhelet halesår
204Kort hale/avhelet halesår Delk
205Kort hale/avhelet halesår Helk
210Åpent halesår
214Åpent halesår Delkassasjon
215Åpent halesår Helkassasjon
301Betydelig forurenset i slaktep
311Kjøtt % automatisk endret
312Kjøtt % endret av klassifisør
401Ikke KSL godkjent
710Tilsøling skrott/organer
711Reinspeksjon
712Tilsøling slaktelinje
714Tilsøling skrott/org.lok.kass
715Tilsøling skrott/org tot.kass
740Andre slaktefeil
744Andre slaktefeil lok.kass.
745Andre slaktefeil tot. kass.
798Klyvefeil
810OBS
818Midt-Norge Slakteri
820Nødslakt
850Returslakt
890Nisjeslakt
905Påkjent almentilstand tot.kass
911Kass del skinke/kam/side1 gris
912Kass del skinke/kam/side2 gris
913Kass hel skinke/kam/side1 gris
914Kass hel skinke/kam/side2 gris
915Selvdød under transport
922Lokal kassasjon m/prisred. 2
924Lokal kassasjon m/prisred. 4
925Selvdød under oppstalling
927Prøvedyr
945KASSERT
978Risiko
998Varselvekt
100Byller
104Byller Delkassasjon
105Byller Helkassasjon
110Vaksinasjonsbyller
114Vaksinasjonsbyller Delkassasjo
115Vaksinasjonsbyller Helkassasjo
120Leverbyller
124Leverbyller Delkassasjon
125Leverbyller Helkassasjon
130Leddbetennelse
134Leddbetennelse Delkassasjon
135Leddbetennelse Helkassasjon
140Hjertesekk- og/eller brysthinn
144Hjertesekk- og/eller brysthinn
145Hjertesekk- og/eller brysthinn
150Lungebetennelse
154Lungebetennelse Delkassasjon
155Lungebetennelse Helkassasjon
160Lungeorm
164Lungeorm Delkassasjon
165Lungeorm Helkassasjon
180Store leverikter
184Store leverikter Delkassasjon
185Store leverikter Helkassasjon
301Betydelig forurenset i slaktep
302Uren storfehud K1
303Uren storfehud K2
304Forurenset fersk møkk K2
313Feil data i HR
314Mangler data i HR
401Ikke KSL godkjent
700Hud/ullrester
710Tilsøling skrott/organer
711Reinspeksjon
712Tilsøling slaktelinje
714Tilsøling skrott/org.lok.kass
715Tilsøling skrott/org tot.kass
720Tappet blod
740Andre slaktefeil
744Andre slaktefeil lok.kass.
745Andre slaktefeil tot. kass.
749Tappet blod
801NRF
802Jersey
803Sidet Trønder/Nordlandsfe
804Telemarksfe
805Dølafe
806Raukolle
807Sør- og Vestlandsfe
808Vestlandsfe
809Holsteinsfe
810OBS
812Hofteheng
815Dobbeltskudd (HO)
818Midt-Norge Slakteri
820Nødslakt
821Hereford
822Charolais
823Aberdeen Angus
824Limousine
825Simmertaler
826Blonde D’Aguitaine
827Highland
828Tiroler Grauvieh
829Dexter
830Piemontes
831Galloway
850Returslakt
851Retur skinn
871Kalibrering Malvik
880Gourmetkalv
890Nisjeslakt
891Limousin Unik
898Krysninger
905Påkjent almentilstand tot.kass
915Selvdød under transport
920Lokal kassajon u/prisred.
921Kassert del lår/rygg 1 storfe
922kassert del lår/rygg 2 storfe
923Kassert hel lår/rygg 1 storfe
924Kassert del lår/rygg 2 storfe
925Selvdød under oppstalling
927Prøvedyr
930Slaktefeil Rygg Kat.1
931Slaktefeil Rygg Kat.2
932Slaktefeil Rygg Kat.3
933Slaktefeil Hinne Kat.1
934Slaktefeil Hinne Kat.2
935Slaktefeil Hinne Kat.3
939Kontroll Merke ikke OK
940Kontroll Merke OK
944Transportskade IHS
945KASSERT
976OK (SRM)
978Risiko
979BSE- PRØVE
980Storfe u 24 mnd
100Byller
104Byller Delkassasjon
105Byller Helkassasjon
110Vaksinasjonsbyller
114Vaksinasjonsbyller Delkassasjo
115Vaksinasjonsbyller Helkassasjo
130Leddbetennelse
134Leddbetennelse Delkassasjon
135Leddbetennelse Helkassasjon
140Hjertesekk- og/eller brysthinn
144Hjertesekk- og/eller brysthinn
145Hjertesekk- og/eller brysthinn
150Lungebetennelse
154Lungebetennelse Delkassasjon
155Lungebetennelse Helkassasjon
160Lungeorm
164Lungeorm Delkassasjon
165Lungeorm Helkassasjon
180Store leverikter
184Store leverikter Delkassasjon
185Store leverikter Helkassasjon
220Små leverikter (kraftig foreko
224Små leverikter (kraftig foreko
225Små leverikter (kraftig foreko
301Betydelig forurenset i slaktep
305Sau som ikke kan klippes reine
306Sau som slaktes uklipt
321Gult Fett
401Ikke KSL godkjent
710Tilsøling skrott/organer
711Reinspeksjon
712Tilsøling slaktelinje
714Tilsøling skrott/org.lok.kass
715Tilsøling skrott/org tot.kass
740Andre slaktefeil
744Andre slaktefeil lok.kass.
745Andre slaktefeil tot. kass.
810OBS
818Midt-Norge Slakteri
820Nødslakt
841Vesterålslam
850Returslakt
851Retur skinn
852Lyngenlam
853Alpelam
856Salgsskinn sau/lam
857Ullskinn tatt til garveri
859For store til å klippes
861Uklipte/tilskitna slakteri
862Uklipte/tilskitna slakt
863Slaktet med ulla på
870Ikke RFID merket
871Kalibrering Malvik
874Lofotlam
883Vossalam
885Gourmetlam
887Villsau
888Bjorlilam
889Hallingskarvet uten kontrakt
890Nisjeslakt
905Påkjent almentilstand tot.kass
909Ikke klipt
915Selvdød under transport
925Selvdød under oppstalling
927Prøvedyr
929Reklassing sau/lam-Ikke Lammeh
939Kontroll Merke ikke OK
940Kontroll Merke OK
941Kassert del lår/side 1 småfe
942Kassert del lår/side 2 småfe
943Kassert hel lår/side 1 småfe
944Kassert hel lår/side 2 småfe
945KASSERT
949Ikke klipp til ullkø
971TSE-prøve
978Risiko
990RFID lest
100Byller
104Byller Delkassasjon
105Byller Helkassasjon
110Vaksinasjonsbyller
114Vaksinasjonsbyller Delkassasjo
115Vaksinasjonsbyller Helkassasjo
130Leddbetennelse
134Leddbetennelse Delkassasjon
135Leddbetennelse Helkassasjon
140Hjertesekk- og/eller brysthinn
144Hjertesekk- og/eller brysthinn
145Hjertesekk- og/eller brysthinn
150Lungebetennelse
154Lungebetennelse Delkassasjon
155Lungebetennelse Helkassasjon
160Lungeorm
164Lungeorm Delkassasjon
165Lungeorm Helkassasjon
180Store leverikter
184Store leverikter Delkassasjon
185Store leverikter Helkassasjon
220Små leverikter (kraftig foreko
224Små leverikter (kraftig foreko
225Små leverikter (kraftig foreko
301Betydelig forurenset i slaktep
401Ikke KSL godkjent
710Tilsøling skrott/organer
711Reinspeksjon
712Tilsøling slaktelinje
714Tilsøling skrott/org.lok.kass
715Tilsøling skrott/org tot.kass
810OBS
818Midt-Norge Slakteri
820Nødslakt
850Returslakt
861Uklipte/tilskitna slakteri
890Nisjeslakt
927Prøvedyr
939Kontroll Merke ikke OK
940Kontroll Merke OK
941Kassert del lår/side 1 småfe
942Kassert del lår/side 2 småfe
943Kassert hel lår/side 1 småfe
944Kassert hel lår/side 2 småfe
945KASSERT
971Skrapieprøve
978Risiko
100Byller
104Byller Delkassasjon
105Byller Helkassasjon
110Vaksinasjonsbyller
114Vaksinasjonsbyller Delkassasjo
115Vaksinasjonsbyller Helkassasjo
120Leverbyller
124Leverbyller Delkassasjon
125Leverbyller Helkassasjon
130Leddbetennelse
134Leddbetennelse Delkassasjon
135Leddbetennelse Helkassasjon
140Hjertesekk- og/eller brysthinn
144Hjertesekk- og/eller brysthinn
145Hjertesekk- og/eller brysthinn
150Lungebetennelse
154Lungebetennelse Delkassasjon
155Lungebetennelse Helkassasjon
160Lungeorm
164Lungeorm Delkassasjon
165Lungeorm Helkassasjon
180Store leverikter
184Store leverikter Delkassasjon
185Store leverikter Helkassasjon
301Betydelig forurenset i slaktep
313Feil data i HR
314Mangler data i HR
401Ikke KSL godkjent
710Tilsøling skrott/organer
712Tilsøling slaktelinje
714Tilsøling skrott/org.lok.kass
715Tilsøling skrott/org tot.kass
810OBS
820Nødslakt
850Returslakt
945KASSERT
976OK (SRM)
979BSE- PRØVE