Prisløype 2. halvår 2023

Prisløype 2. halvår 2023

Prisløype storfe:

 

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,30 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg
Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 27. november (uke 48): Engrospris opp 0,60 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er uendret i forhold til 1. halvår 2023.

Prisløype lam:

 

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,20 kr/kg
Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 28. august (uke 35): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 11. september (uke 37): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg
Mandag 25. september (uke 39): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 83,00 kr/kg. Det er 1,0 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023 og 4,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

Merk at dette er engrosprisendringer. Det kommer en mer detaljert og fullstendig oversikt for lam i forbindelse med lammesesonginformasjon der omsetningsavgift og grunntilskudd er tatt med.

Prisløype sau:

 

Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 9. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg

Endring i priser mellom klasser av småfe

Etter nye beregninger av produktverdi per kg slakt endres priser mellom klasser av lam, sau og ung sau. Prisforskjellen mellom klasse O og O+ økes fra kr 0,50 til kr 1 pr kg, mens prisforskjellen mellom O+ og R-, R- og R og R og R+ økes fra kr 0,50 pr kg til kr 1,50 pr kg.  Oppsummert øker prisforskjellen mellom klasse O og klasse R+ med kr 3,50 pr kg.

Prisforskjellene mellom de andre klassene blir som før. For lam blir det også en liten justering av fett-trekket for fettgruppe 3+. Det reduseres med kr 1 til kr 5 pr kg.