Røros Slakteris samarbeid med OS ID gir deg fordeler

Røros Slakteris samarbeid med OS ID gir deg fordeler

Bestill sauemerker tidlig, få maks rabatt!

Sauemerkekampanjen er en del av samarbeidet mellom Røros Slakteri og OS ID. Du får rabatt på øremerker, og i tillegg støtter Røros Slakteri kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Slik får du en god pris på norske øremerker av høy kvalitet.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2021
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2022
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2022

Enkelt å bestille på nett

Du får rabatt når du bestiller innen frist på www.osid.no. Det er lett å bruke OS IDs nettbutikk; denne filmen viser deg hvordan. Trenger du hjelp til bestilling, kontakter du OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

Støtte fra Røros Slakteri + rabatt fra OS ID = god pris på øremerker

Røros Slakteri krever at sau og lam som leveres til slakt merkes elektronisk. For alle sauer og lam som leveres til slakt med elektronisk øremerke, gir Røros Slakteri støtte på kr 12,- per dyr. Denne støtta avregnes på slakteoppgjøret. Med maks rabatt fra OS ID vil prisen for det elektroniske øremerket dermed bli kun kr 0,04.

Bestill returmerker samtidig

Husk også å bestille returmerker fra OS ID samtidig som du bestiller de vanlige øremerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader. Returmerkene kan du bruke senere år, om du skulle kjøpe litt for mange.

Samme rabatt ved etterbestilling

Til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling som ved hovedbestilling. Innen frist bestiller du altså det antallet merker du antar at du trenger, og så kan du eventuelt bestille flere merker etter fostertelling og få samme rabatt som ved den opprinnelige bestillinga di.