Reine slaktedyr -strengere krav

Reine slaktedyr -strengere krav

Mattilsynet har innskjerpet sine krav til reine slaktedyr.

Slakteriets sjåfører vil derfor måtte avvise skitne slaktedyr ved henting. Ved bedre kontroll og vask/skarav dyr før de sendesDu unngår også trekk som hygienetrekk. I tillegg slipper du å miste avtaletillegg pga hygientrekk.

Les mer om hvordan gjøre dine dyr klar til levering på slakteriet her i Animalias veiledning.  Klikk her for brosjyren Reine slaktedyr.

Referanse: Animalieforskriften §1 jf vedlegg II, avsnitt II Mål for HACCP-baserte fremgangsmåter og internkontrollforskriften for næringsmidler §5.